Fedezd fel az Amettina világát

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


1. TÁJÉKOZTATÁS
A www.amettina.com egyedi, kézzel készült ékszereket értékesít. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák a Németh és Németh Bt. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.amettina.com weboldalon (a továbbiakban: Honlap) nyújtott szolgáltatást igénybevevő (továbbiakban: Megrendelő) általi használatának feltételeit. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. A Honlap lehetővé teszi a Megrendelő számára, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket tárolja és előhívja a Honlap működésével. A megrendeléssel és a szállítás folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk.

Webhely: www.amettina.com
Telefon: (+36 70) 527 6766
E-mail: amettina.accessories@gmail.com


2. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI
A Szolgáltató neve: Németh és Németh Bt.
A Szolgáltató székhelye: 1119 Budapest, Andor utca 25/b.
Adószáma: 28300887-2-43
Cégjegyzékszáma: 01-06-210451
Szerződés nyelve: Magyar
A Szolgáltató elektronikus elérhetősége: amettina.accessories@gmail.com
A Szolgáltató telefonos elérhetősége: (+36 70) 527 6766
A tárhely-szolgáltató adatai:

3. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3.1. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA, HATÁLYA
Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítani és erről a Megrendelőt a Honlapon tájékoztatni. A módosított rendelkezések a módosítást követően leadott rendeléseknél lépnek életbe.
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2017.03.01.
3.2. SZERZŐI JOG
A Honlap egésze szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog, védjegyoltalom alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy feljogosított felhasználója a Honlapon megjelenített valamennyi tartalomnak. Ezen tartalmak közé tartozik a Honlap összes technikai megoldása, ötletei, grafikus eleme, a használt szoftveres és egyéb megoldások illetve a szolgáltatás valamennyi eleme.
A szolgáltató fenntartja minden jogát a www.amettina.com domainnévre.

3.3. FELELŐSSÉG
A Szolgáltató törekszik arra, hogy az egyes termékleírásoknál pontos és részletes információt nyújtson a termékekkel kapcsolatban. A Szolgáltató részletes tájékoztatást nyújt a termékek kezeléséről és rendeltetésszerű használatáról, melyről bővebben az Információk oldalon olvashat.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha bármilyen károsodás lép fel a termékben a nem rendeltetésszerű használat következtében és nem vállal felelősséget a hanyagságból vagy felelőtlenségből bekövetkező károsodásért vagy személyi sérülésért.

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak: kiegészítők.
A termékre vonatkozó lényeges tulajdonságok:
A termékekhez használt fém alkatrészek vagy nikkelmentes fémből, vagy nemesacélból készültek. Ennek ellenére a Szolgáltató fenntartja az esélyét annak, hogy ritka esetekben a fém színe az idő múlásával változik. A Szolgáltató fenntartja az esélyét annak, hogy az ékszerekhez használt anyagok (fém, üveg, műanyag) ritka esetben allergiát okozhat az arra érzékenyeknél. Az ékszerek a PRECIOSA gyár üveggyöngy termékeit felhasználva készülnek. A felhasznált anyagokról, a termékek kezeléséről és rendeltetésszerű használatáról bővebben az Információk oldalon olvashat.
A Honlapon a Szolgáltató részletesen feltűnteti a termék nevét, leírását, árát, a termékről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek illusztrációk, bizonyos esetekben eltérhetnek a valóságtól (például az ékszerhez felhasznált lánc szemeinek nagysága, vagy a felhasznált gyöngyök színárnyalata különböző fényben változhat). A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt mindenkori Áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Csomagolási költség nem kerül felszámításra. A házhozszállításról a jelen ÁSZF a 7.2. bekezdésben nyújt bővebb tájékoztatást.
Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékozatja a Megrendelőt az akció időtartamáról.

5. ADATVÉELMI TÁJÉKOZTATÓ
A Németh és Németh Bt. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
Az adatkezelő elérhetőségeit jelen ÁSZF 2. pontja tartalmazza.
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.
Az érintettek köre: regisztrált felhasználók.
A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím.
Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
 - A DPD szállítmányozási cég munkatársai.
A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 - személyes adatainak helyesbítését,
- személyes adatainak törlését vagy zárolását.
A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.
Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

6. RENDELÉS MENETE
A megrendelés leadása a nap bármely időszakában történhet.
A megrendeléshez lépjen a SHOP oldalra. A megvásárolni kívánt termékeket helyezze a kosarába a „kosárba" gombbal. Ellenőrizze a megvásárolni kívánt termékek darabszámát, itt lehetősége van a darabszámon változtatni vagy törölni terméket a kosarából. A mennyiség megadását vagy a termék törlését követően a „frissít” gombra kattintva frissítse a kosara tartalmát. Ha ezzel végzett kattintson a „vásárló adatok" gombra.  Itt adja meg a szállítási és számlázási adatait. Kérjük figyeljen adatai pontos megadására! Amennyiben adatai hibásan kerülnek rögzítésre nem fogjuk tudni elérni és a megrendelést teljesíteni. A megrendelés során megadott adatok kezelésével kapcsolatban a jelen ÁSZF adatkezelésről szóló 5. pontja nyújt részletes tájékoztatást. A kitöltést követően kattintson az „Elküld" gombra. Ezt követően az "Online fizetés indítása" gombra kattintva megkezdheti a fizetést a PayPal rendszeren keresztül. A megrendelés elküldését követően e-mailben visszaigazolást kap, melyben szintén megtalálja a fizetéshez szükséges linket. A beérkezett megrendelést minden esetben visszaigazoljuk e-mailben illetve egyeztetjük az adatokat. Ha nem találja a visszaigazóló e-mailt a postaládájában, kérem ellenőrizze a "spam" fiókjában is.


6.1. MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA
A Szolgáltató minden esetben a Megrendelő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő fele e-mailben visszaigazolja. Amennyibe ezen visszaigazolás a Megrendelő felé a megrendeléstől számított legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződés kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz illetve a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
A megrendelés a rendelés visszaigazolását követően legkésőbb 24 órán belül feldolgozásra kerül.
E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Megrendelő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Megrendelő között.
A Szolgáltató fenntartja a jogot a megrendelések részben vagy teljes egészében történő visszautasítására, ezt azonban minden esetben a Megrendelővel történő írásos egyeztetés előzi meg. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén a vásárlás összegét a Szolgáltató visszautalja a Megrendelő részére.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

6.2. A MEGRENDELÉS TELJESÍTÉSE
A megrendelés feldolgozásától számított 1-6 munkanapon belül készül el a termék. A Szolgáltató nem rendelkezik raktárkészlettel, minden terméket a megrendelést követően készít el. A termék elkészítését követően a Szolgáltató átadja azt szállításra. A szállítás további feltételeiről a jelen ÁSZF 8. pontjában olvashat bővebben.

6.3. A MEGRENDELÉS TÖRLÉSE
A Megrendelő megrendelését az online rendelési folyamat lezárultát követően is törölheti, egészen a kézbesítés megkezdéséig. Amennyiben a kézbesítés már megkezdődött a megrendelés nem törölhető. Ebben az esetben a megrendelő a terméket postai úton visszaküldheti a Szolgáltató részére. Ebben az esetben a termék visszaküldésének költsége a Megrendelőt terheli. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén a termék vételárát a Szolgáltató visszautalja a Megrendelő részére. Ha törölni szeretné megrendelését kérem lépjek kapcsolatba velünk a megadott elérhetőségek egyikén, vagy a "kapcsolat" gombra kattintva.

7. Fizetés
A megrendelt termékek árainak kiegyenlítésére a Szolgáltató az alábbi fizetési módokat biztosítja:
- Elektronikus fizetés a Paypal fizetőfelületen keresztül

Előzetes írásos egyeztetés esetén lehetséges az előre utalás vagy a postai utánvétes fizetés is.

A Szolgáltató mindaddig nem köteles szállítást kezdeményezni, amíg a megrendelésnek megfelelő összeg meg nem érkezett.

8. SZÁLLÍTÁS
8.1. SZÁLLÍTÁSI MÓD
A Megrendelők kényelme érdekében a Szolgáltató az alábbi szállítási módot teszi lehetővé:

A DPD futárszolgálat által történő házhozszállítás.

A DPD futárszolgálat jóvoltából minden csomag vonalkódos csomagcimkével van ellátva, amely lehetővé teszi a csomag díjmentes elektronikus nyomonkövetését a szállítás során és az átvételi elismervény letöltését a www.dpd.hu oldalról. Sikertelen kézbesítés esetén ingyenes másodszori és harmadszori kísérlet történik.


8.2. SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK
A DPD futárszolgálat szállítási költségei:
0-3,00 kg: 1355 HUF
3,01-5,00 kg: 1355 HUF
5,01-10,00 kg: 1755 HUF

8.3. SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ
A Szolgáltató vállalja, hogy a termék elkészítését követő 1 munkanapon belül a Megrendelő által megadott címre postázza a megrendelt terméket.

A DPD futárszolgálat a csomag felvételét követő munkanapon, munkaidőben (8-18 óra között) kézbesíti a csomagot, de a szállítás nem időgarantált.
A szolgáltató nem vállal felelősséget a határidőn túli kézbesítésre abban az esetben, ha az a kézbesítő partner hibájából történik.
9. ELÁLLÁSI JOG
A távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. A fogyasztó a vásárlástól való elállási szándékát a Szolgáltatónak jelentheti be, a vásárlást igazoló számlát mellékelve. Az elállási jog nem gyakorolható a következő esetekben:
Olyan termék esetén, amelynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgások, ingadozásoktól függ.
Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
Amennyiben a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebben az esetben lehetősége van használni a mellékelt Elállási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
A Szolgáltató haladéktalanul visszaigazolja e-mailben a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
Az elállási nyilatkozat érvényesnek tekintett, ha a Fogyasztó elállási szándékát a 14. naptári napon belül elküldi a Szolgáltató részére. Az e-mail vagy postai úton küldött tájékozató esetében az elküldés dátumát veszi figyelembe a Szolgáltató. Postai úton történő jelzés esetén a Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára.
A Fogyasztó köteles elállás esetén a megrendelt terméket a csomagon feltüntetett címre a Szolgáltató részére legkésőbb az elállási nyilatkozatának elküldésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő érvényességének kiszámításánál ebben az esetben is a csomag feladásának dátumát veszi figyelembe a Szolgáltató.
A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. A Szolgáltató nem vállalja sem a visszaszállítás megszervezését, lebonyolítását, továbbá nem vállalja át a Fogyasztótól a termék visszajuttatás költségét sem. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.
A Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Termék vételárát a Fogyasztó által megadott bankszámlaszámra. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket.
Különösen ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára. Az elállási jog gyakorlása során a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megtérítése a Fogyasztótót terheli. A sérült vagy hiányosan visszaküldött termékek esetében a Szolgáltató kérheti a károk megtérítését.


Elállási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozat
Németh és Németh Bt.
1119 Budapest, Andor utca 25/b.
Elektronikus elérhetöség: amettina.accessories@gmail.com

Alulított……………………………………..Kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék adásvételére:…………………………………………………………………………………

Vállalom, hogy a termék nem romlandó vagy minőségét rövid ideig megörző termék és nem olyan zárt csomagolású termék, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

A termék átvételének időpontja: …………………………………………………………………………
A fogyasztó neve: ………………………………………………………………………………………………..
A fogyasztó címe: …………………………………………………………………………………………………

Kelt: …………………………….

A fogyasztó aláírása:


……………………………………………

10. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁGI JOGOK
10.1. Kellékszavatosság
A termék eladója, esetünkben a webáruház üzemeltetője a termék hibájáért (a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.
Ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amelynek az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is. Esetleg ekkor még nem lehet felismerni (rejtett vagy gyártási hiba.)
Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve elvégezve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni.
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.
A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

A vásárló a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az eladónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
Erről bővebben a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvényében olvashat.

10.2. TERMÉKSZAVATOSSÁG
A termékszavatosság a gyártóval vagy a forgalmazóval szemben érvényesíthető, ha az eladott termék nem felel meg a gyártó általi forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
A gyártó is csak azokért a hibákért tartozik helytállni, amelyek akkor keletkeztek, amikor a termék még az ellenőrzése alatt állt. A gyártó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy:
a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

A termékszavatosság a termék átvételétől két évig érvényesíthető, ami akár hosszabb lehet mint a jótállási idő, így annak letelte után is érvényesíthető.
A vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül (maximum két hónapon belül) köteles a hibát a gyártóval közölni. Ennek elmulasztása esetén a közlés késedelméből eredő kárért a vásárló felelős.
Ha a termék tulajdonosa változik, akkor Ő is érvényesítheti a termékszavatossági jogokat a gyártóval szemben.
A termékszavatosság kizárólag a hiba tényleges orvoslására szolgál. A vásárló elsősorban a hiba kijavítását, másodsorban - ha a ez nem lehetséges - a termék cseréjét kérheti.

11. GARANCIA
Termékeinkre rendeltetésszerű használatuk mellett 3 hónap garanciát vállalunk a 151/2003. kormányrendeletnek megfelelően. Ha az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, a termék kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül kérjük jelezze felénk a megadott elérhetőségek egyikén. Amennyiben cserélhető a termék, küldünk helyette másikat vagy megtérítjük az árát.
Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolással és a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges, ezért fontos, hogy azokat megőrizze. Kérdéses, illetve vitás esetben fenntartjuk a jogot arra, hogy-a vonatkozó jogszabályokkal összhangban-a hibásnak vélt terméket bevizsgáltassuk és annak cseréjéről 15 napon belül hozzunk döntést. Amennyiben a termék megvizsgálása után kiderül, hogy annak meghibásodása nem rendeltetésszerű használat következtében történt, úgy a garancia nem vonatkozik rá.


12. PANASZKEZELÉS, BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
A Megrendelő a termékekkel vagy a szolgáltatás minőségével kapcsolatos kifogásait jelen ÁSZF 2. pontjában megadott elérhetőségeken teheti meg.

A Szolgáltató szóbeli panasz esetén a hibát lehetőségeihez mérten azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, vagy a panasztevő nem ért egyet a panaszkezelés módjával a Szolgáltató a panaszt írásba foglalja, és másolati példányát az arra adott érdemi válasszal együtt átnyújtja a panasztevőnek. A Szolgáltató a panaszról tett jegyzőkönyvet és az arra adott érdemi válaszát a panasztételtől számított öt évig megőrzi. Szóbeli panasznak minősül a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával tett szóbeli panasz.
Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. Az írásban érkezett panaszt a Szolgáltató 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.
A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Megrendelőt.

Amennyiben a Szolgáltató és a Megrendelő között esetlegesen fennálló szolgáltatói jogvita nem rendeződik, úgy a Megrendelőnek az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésére:

-Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése:
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

-Bírósági eljárás kezdeményezése.
-Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál.